Iemand nomineren of uw bedrijf aanmelden voor nominatie?

We hebben een aantal criteria opgesteld voor bedrijven die mee kunnen dingen naar Nijmeegs ondernemer van het jaar 2021:

  • De ondernemer woont in Nijmegen of is er met zijn of haar bedrijf gevestigd.
  • De ondernemer dient minstens drie jaar als zodanig actief zijn.
  • De ondernemer dient een aansprekende prestatie geleverd hebben, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, (technologische) ontwikkeling, groei van werkgelegenheid of een combinatie daarvan. Daarnaast heeft hij of zij blijk gegeven van zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid.

Wat vragen wij van de genomineerden?

De genomineerden zal gevraagd worden om een zo recent mogelijk jaarverslag in te leveren t.b.v. het juryberaad. Zij zijn tevens bereid om mee te werken aan de exposure van het event in de vorm van on- en offline publicaties, zowel in (bewegend) beeld als tekst.

GLOBAAL TIJDPAD

In de week van 20 september worden alle genomineerden besproken in het bestuursoverleg. Kandidaten die voor de shortlist genomineerd worden ontvangen een vragenlijst.

In de eerste week van oktober worden de ontvangen vragenlijsten doorgenomen en de bedrijven bezocht.

De twee weken daarna zijn gereserveerd voor het maken van de filmopnames van de kandidaten. Deze zullen o.a. tijdens de uitreiking op 19 november worden vertoond. Aansluitend zal de top 3 in de 3e week van oktober bekend worden gemaakt.

 

De uiteindelijke prijsuitreiking is op vrijdag 19 november in de Vereeniging.

Nominaties Nijmeegs ondernemer van het jaar

Kandidaten kunnen nog tot 17 september worden aangemeld