Deelnemen & jury criteria

De criteria aan de hand waarvan de jury zich zal beraden zijn als volgt:

  1. De ondernemer moet in Nijmegen wonen of er met zijn of haar bedrijf gevestigd zijn.
  2. De ondernemer dient minstens drie jaar als zodanig bezig zijn.
  3. De ondernemer dient een aansprekende prestatie geleverd hebben, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie; dient een significante bijdrage geleverd te hebben aan (technologische) ontwikkeling, groei van werkgelegen combinatie daarvan en dient blijk gegeven te hebben van zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid.

De genomineerden zal gevraagd worden om een zo recent mogelijk jaarverslag in te leveren t.b.v. het juryberaad. Ook zal de jury, meestal in de eerste week van oktober, de genomineerde bedrijven bezoeken. Indien mogelijk zal dat op dezelfde dag zijn: de bedrijven krijgen globaal een uur de kans zich te presenteren en op vragen van de jury te antwoorden. Die dag worden er ook filmopnames gemaakt die tijdens de bekendmaking vertoond worden.

De sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten voor de titel Nijmeegs Ondernemer van het Jaar is bepaald op 1 juni 2018. Er worden eerst 6 kandidaten geselecteerd uit de longlist van aangedragen ondernemers. We gaan in september die 6 bedrijven bezoeken en bepalen daarna (en a.d.h.v. jaarverslag en ingevulde vragenlijst) wie de 3 genomineerden zijn en wie de winnaar is.

 

Globaal tijdspad

 

13 april               Juryoverleg: kennismaking, afvaardiging HAN in de jury, planning tot verkiezingsdag
9 mei                  Bespreken procedure jurering 2018, vragenlijst doornemen
begin juli           Bespreken kandidaten longlist en benoemen wie op shortlist komen
begin juli           Toesturen vragenlijst aan ondernemers shortlist (voorzitter)
augustus            Ingevulde vragenlijsten bespreken en bepalen of we alle bedrijven bezoeken
13 september    09.00 – 17.00 u (reservering) bedrijfsbezoeken
14 september    09.00 – 17.00 u (reservering) bedrijfsbezoeken (aansluitend aan het laatste bezoek) benoemen 3 genomineerden en winnaar
oktober              Opnamen filmpjes genomineerde bedrijven
oktober              Juryrapporten schrijven (voorzitter)
16 november     Prijsuitreiking Nijmeegs Ondernemer van het jaar 2018