Deelnemen & jury criteria

Iemand nomineren of uw bedrijf aanmelden voor nominatie?

Onder het aanmeldformulier vind je de voorwaarden. Het is mogelijk om meerdere bedrijven te nomineren.

  De criteria aan de hand waarvan de jury zich zal beraden zijn als volgt:

  1. De ondernemer moet in Nijmegen wonen of er met zijn of haar bedrijf gevestigd zijn.
  2. De ondernemer dient minstens drie jaar als zodanig bezig zijn.
  3. De ondernemer dient een aansprekende prestatie geleverd hebben, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie; dient een significante bijdrage geleverd te hebben aan (technologische) ontwikkeling, groei van werkgelegenheid of een combinatie daarvan en dient blijk gegeven te hebben van zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid.

  De genomineerden zal gevraagd worden om een zo recent mogelijk jaarverslag in te leveren t.b.v. het juryberaad. Ook zal de jury, waarschijnlijk in de eerste week van oktober, de genomineerde bedrijven bezoeken. Indien mogelijk zal dat op dezelfde dag zijn: de bedrijven krijgen globaal een uur de kans zich te presenteren en op vragen van de jury te antwoorden. Die dag worden er ook filmopnames gemaakt die tijdens de bekendmaking vertoond worden.

  De sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten voor de titel Nijmeegs Ondernemer van het Jaar is 15 september. Er worden eerst maximaal 6 kandidaten geselecteerd uit de longlist van aangedragen ondernemers. De jury bezoekt de geselecteerde bedrijven en bepaalt daarna (en a.d.h.v. jaarverslag en ingevulde vragenlijst) wie de 3 genomineerden zijn en wie de winnaar is.

  Globaal tijdspad


  vanaf 15 september 2019

  • Bespreken kandidaten longlist.
  • Benoemen welke ondernemers op shortlist komen. 
  • Toesturen vragenlijst aan ondernemers op de shortlist.


  Laatste week september & 1ste week oktober

  • Jury bespreekt de vragenlijsten.
  • Bedrijfsbezoeken bij shortlist kandidaten.


  2de en 3de week oktober 

  • Film opnames genomineerden


  18 oktober 2019

  Op 18 oktober worden de 3 genomineerden bekend gemaakt bij de bijeenkomst van het Nijmeegs Ondernemerscafé (17.00-19.00, locatie: De Vereeniging)


  15 november 2019 

  • Prijsuitreiking Nijmeegs Ondernemer van het jaar 2019